AdEx-TR 2014

 

DİJİTAL REKLAM PAZARI 2014 YILINDA 1.409 MİLYON TL’YE ULAŞTI

 

IAB Türkiye, 2014 yılı AdEx-TR dijital reklam yatırımlarını açıkladı. Açıklamaya göre dijital reklam yatırımları, 2014 yılında 2013 yılına göre yüzde 20,5 oranında  artarak 1.409 Milyon TL’ ye ulaştı.

 

2014 yılı yatırımlarında 2013’e oranla en çok artış görülen kategoriler ise yüzde 57,7 ile mobil gösterim reklamları ve yüzde 44,9 ile video reklamları oldu.

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2014 yılı toplamında 520 milyon TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük artış 353 milyon TL ile gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımlarında görüldü. Video reklam yatırımları 101 milyon TL olarak gerçekleşirken, sponsorluk reklam yatırımları  40 milyon TL’ye, gelir paylaşımlı reklam yatırımları ise 27 milyon TL’ye ulaştı.

  

2014 yılı yatırımlarında 2013’e oranla en çok artış görülen kategoriler ise mobil gösterim reklamları (%57,7) ve video reklamları (%44,9) oldu. Arama motoru reklam yatırımları 2014 yılı toplamında 733 milyon TL‘ye ulaşırken, arama motoru reklam yatırımlarının alt kategorilerinde yer alan ücretli sıralama 492 milyon TL’ye; arama motoru görüntülü reklam yatırımları ise 241 milyon TL’ye çıktı.

Mobil reklam yatırımları kategorisinde yer alan, mobil gösterim reklam yatırımlarında 26 milyon TL; mobil opt-in SMS/MMS yatırımlarında ise 32 milyon TL’ye ulaşan bir büyüme gözlemlendi. Kategori toplamı 2014 yılında 58 milyon TL’ye yükseldi.

 

IAB Türkiye’nin 2014 yılı dijital reklam yatırımları verilerine göre, internet ilan sayfası reklam yatırımları 84 milyon TL’ye ulaştı. Giderek büyüyen e-posta ve oyun içi reklamlar ise 2014 yılında 6’şar milyon TL oldu.

 

 

Kategori

2014

 

Milyon TL

Dijital Reklam Yatırım Toplamı

1.409

   

Display Reklam Yatırımları

520

Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları

353

Video reklam yatırımları

101

Sponsorluk yatırımları

40

Gelir paylaşımı reklam yatırımları

27

   

Arama Motoru Reklam Yatırımları

733

Ücretli sıralama yatırımları

492

Arama motoru görüntülü reklam ağı yatırımları

241

   

Mobil Reklam Yatırımları

58

Mobil gösterim reklam yatırımları

26

Mobil opt-in SMS/MMS yatırımı

32

   

İlan Sayfaları Reklam Yatırımları

84

İlan sayfaları reklam yatırımları

84

   

Diğer

13

E-posta

6

Oyun-içi reklam

7

*Tüm rakamlar IAB Türkiye tahminidir. Yaratıcı işler, CRM çalışmaları, SEO yatırımları hariçtir.

 

 

IAB Türkiye’nin yeni Başkanı Dr. Mahmut Kurşun sektörün geldiği noktayı değerlendirirken şunları söyledi: “PWC Global Entertainment ve Media Outlook raporu 2013-2018 arasında dünya reklam yatırımlarının, yıllık ortalama %4.4 büyüme ile 515 milyar $’dan 640 milyar $’a çıkacağı öngörüyor. İnternet büyüme oranı ise, ortalamanın 2.4 katı olarak, yani %10.7 hesaplanmış. Türkiye’de son 3 yıla ait veriler incelendiğinde aynı katsayı karşımıza çıkıyor. Yani dijital, pazarın genel ortalamasının 2 katından daha fazla bir büyüme seyri izliyor. Bu trendin süreceğini ve mevcut durumda %18-20 olan pazar payının %23-%24’lere kadar çıkacağını tahmin ediyorum.” Kurşun sözlerini, “2015’in seçim yılı olması sektördeki hareketliliği arttıracaktır. Öte yandan T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın 2015-18 Dönemi Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planındaki yedi ana eksen içinde yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler ile İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret başlıklarının sektörümüz adına olumlu gelişmeleri beraberinde getireceği inancındayım.” diyerek bitirdi.