Gösterilenden “Görülebilir” Gösterime

Medya ve teknolojinin birleştiği noktada duran internet reklamcılığının doğası yenilenmeye başladı. Gelişen teknolojilerle birlikte sektörün doğuşundaki kampanya yönetim yöntemleri de değişiyor. Reklamın yayınlanmasına yönelik kriter belirlenmesi ile inşa edilen modeller, şimdi teknolojinin gelişimiyle reklamın görülebilir olması (viewability) üzerine kuruluyor.

                       

IAB ile 3MS tarafından da desteklenen Media Rating Council (MRC) standardına göre “görülebilir reklam” şöyle tanımlanıyor:

 

1.  Piksel: Reklamın kapladığı alanın, en az %50’sinin sayfanın aktif bölümünde yer alması. Aşağıdaki özel durumlar ise farklı değerlendirilir;

a.    242.500+ piksel reklamlarda (Örn. 970x250) oran %50’den %30’a düşer. 

b.    Mobil reklamda büyük boyutlar için bir koşul yok.

c.    Kullanıcı etkileşimi (PC’de tıklama, Mobilde “tap”) varsa, piksel kuralı karşılanmamışsa bile reklam görülebilir sayılır. Fraud’lu trafikler bu durumdan hariç tutulur.

2.    Süre: Displayde reklamın kesintisiz en az 1 sn.; videoda da kesintisiz en az 2 sn. yayınlanması

3.    Ses: Videoda IAB opsiyon olarak sesin açık olmasını önerir, ancak bu henüz bir kriter değildir çünkü mevcut durumda çok az sayıda global teknoloji bu ölçümü sağlamaktadır, yani ölçümün altyapısı yaygınlaşmamıştır.

 

IAB Türkiye bu kriterleri bir sektör standardı olarak kabul ediyor ve tüm taraflara anlatarak kriterlerin herkes için aynı olması amacıyla yaygınlaşmasına destek oluyor.

 

Bu kapsamda IAB Türkiye, aşağıdaki noktalara dikkat çekiyor;

-  Anlaşmaları gerçekleşen gösterimler üzerinden yapın.

-  Gerçekleşen gösterimlerin %70’inin görülebilir olmasını yeterli kabul edin.

-  Görülebilirlik kriterlerinizi kampanya hedefinize göre tanımlayın.

-  Görülebilirlik sonucu dahilinde frauda maruz kalmış gösterim olmadığından emin olun.

-  Görülebilirlik ölçümünün MRC’nin akredite ettiği kuruluşlarca yapılmasını tercih edin.

 

Ekin İlyasoğlu

IAB Türkiye Endüstri Standartları Yürütme Kurulu Başkanı

 

Bu yazı Campaign Türkiye Eylül 2016 sayısında yer almıştır.