Reklamcılık Terimleri Sözlüğü

C

cache

önbellek

caching

önbelleğe alma, önbelleğe kaydetme

call to action

tıkla aksiyon al

campaign

kampanya

cap

üst limit

capping

üst limit belirleme

chat room

sohbet odası

classified ad

ilan sayfaları

click

tıklama

click fraud

tıklama hilesi

click rate

tıklama oranı

click to call

tıkla ara

clickthrough

tıklama

clickthrough rate (CTR)

tıklama oranı

client

istemci

client relationship management (CRM)

müşteri ilişkileri yönetimi

completion rate (CR)

video reklamın ne kadarının izlendiğinin oranı (25%, 50%, vs.)

consumer -to - consumer (C2C)

tüketiciden tüketiciye

consumer generated content

tüketici tarafından üretilmiş içerik

content

içerik

content network

içerik ağı

content provider

içerik sağlayıcı

contextual

bağlamsal

contextual advertising

içeriğe bağlı reklam

conversion

geri dönüş, dönüşüm

conversion rate

geri dönüş oranı, dönüşüm oranı

cookie

çerez. (Herhangi bir internet sitesi tarafından bilgisayara bırakılan bir tür tanımlama dosyası)

cost per action (CPA)

Eylem başı maliyet

cost per click (CPC)

tıklama başı maliyet

cost per completed view (CPCV)

video reklamın tamamının izlenmesi için ödenen birim maliyet

cost per download

indirme başına maliyet

cost per engagement

etkileşim başına maliyet

cost per install

yükleme başına maliyet

cost per lead (CPL)

Müşteri yaratma maliyeti

cost per mille (CPM)

bin gösterim başı maliyet

cost per open

açma başına maliyet

cost per rating point (CPP)

bir rating başına ödenen birim maliyet - Toplam bütçe/GRP

cost per sale (CPS)

satış başı maliyet

cost per view (CPV)

video reklamının izlenmesi için ödenen birim maliyet

creative

yaratıcı çalışma

creative agency

yaratıcı ajans

CSS

Cascading Style Sheets (Basamaklı Biçim Sayfaları)

customization

özelleştirme, kişiselleştirme

customized

özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş