Tüm dünyada dijital pazarlama endüstrisinin gelişmesi için kurulan ve halen 33 ülkede
faaliyet gösteren IAB’nin (Interactive Advertisement Bureau) Türkiye merkezi IAB Türkiye,
“2011 Dijital Reklam Yatırımlarını”nı açıkladı.
IAB Türkiye 2007 yılında; Türkiye’de dijital pazarlama endüstrisinde düzenleme yapmak,
sektörün uluslararası standartlarda gelişmesine katkı sağlamak, Türkiye’yi küresel pazarda
en doğru şekilde tanıtmak amacıyla 23 sektör temsilcisi tarafından bir platform olarak
kuruldu. 2011’in Temmuz ayında dernekleşme sürecini tamamlayan IAB Türkiye, son yıllarda
ciddi artış gösteren “Dijital Reklam Yatırımları”nın 2011 yılındaki hacmini ilk kez açıkladı.
İstanbul Şişhane’deki X Restaurant’ta, 27 Mart Salı günü IAB Türkiye Başkanı Ahmet
Pura’nın, İcra Kurulu Üyeleri ile birlikte açıkladığı 2011 Dijital Reklam Yatırımları Raporu
AdEx-tr, kırılımları ve tanımlarıyla birlikte sunuldu.
IAB Türkiye 2011 Dijital Reklam Harcamaları Raporu’na göre;
• Display, arama raporu, mobil reklam, ilan sayfaları, e-posta, in game advertising gibi
uygulamalardan oluşan internet reklam yatırımları toplamı; 721 milyon TL,
• Gösterim/tıklanma bazlı reklam, video, sponsorluk ve gelir paylaşımlı reklam
yatırımlarından oluşan “Display Reklam Yatırımları”; 294 milyon TL,
• Ücretli sıralama, arama motoru görüntülü reklam ağından oluşan “Arama Motoru
Reklam Yatırımları”; 339 milyon TL,
• Mobil gösterim ve mobil opt-in SMS/MMS’den oluşan “Mobil Reklam Yatırımları” 25
milyon TL, oldu.
• İlan sayfaları reklam yatırımları 58 milyon TL olurken, e-posta ve in game advertising
reklam yatırımları toplamı 5 milyon TL olarak gerçekleşti.