ABD Dijital Reklam Yatırımları 2015'in İlk Yarısında
%19 Artarak 27.5 Milyar $'a Ulaştı
Mobil Reklam Yatırımları %54 Artışla, Toplamdan Aldığı Payı %30'a Yükseltti
Dijital Video Yatırımları 2014'ün Aynı Dönemine Göre %35 Arttı
NEW YORK, NY (Ekim 2015) — IAB ABD ve PwC ABD tarafından hazırlanan IAB Internet
Reklam Yatırımları Raporu'na göre, ABD İnternet reklam yatırımları 2015'in ilk yarısında 27.5
Milyar $'a ulaştı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı döneminde 23,1 Milyar $ olan yatırımların
%19 arttığını gösteriyor.
2014'ün ilk çeyreğinde 11,7 milyar $ olan internet reklam yatırımları bu yıl aynı dönemde
%22,5 artışla 14,3 milyar $'a ulaşarak, 2015'in ilk yarıyıl yatırımlarının da etkili büyümesine
ivme kazandırmış oldu. Bu artış aynı zamanda 2015 ilk çeyrek yatırımlarının da %8,5
büyüdüğünü ortaya koyuyor.
Raporda öne çıkan diğer başlıklar ise şu şekilde:
- 2014'ün ilk yarısında 5,3 milyar $ olan Mobil yatırımlar, %54 artışla 2015'in ilk 6 ayında 8,2
milyar $'a ulaştı.
- Geçtiğimiz yılın aynı döneminde toplam internet reklam yatırımlarının %23'ünü temsil eden
Mobil, bu yıl bu oranı %30'a yükseltti.
- Display bazlı reklamcılığın bir parçası olan dijital video reklam yatırımları %35 artışla,
2014'ün ilk 6 ayında 1,5 milyar $ değerindeyken bu yılın ilk yarısında 2 milyar $'a ulaştı.
- Arama motoru reklam yatırımları 2014'in ilk yarısında 9 milyar $ iken, bu yılın aynı
döneminde %11 artışla 10 milyar $'a yükselerek çift haneli rakamlara ulaşmış oldu.
- Sosyal platformlar, sosyal ağlar, sosyal oyun siteleri ve aplikasyonlardaki reklamları
kapsayan sosyal medya reklam yatırımları, geçen yılın aynı dönemine göre %51 artış
göstererek 2,9 milyar $'dan 4,4 milyar $'a yükseldi.
- En fazla yatırım yapılan üç sektör sırasıyla; perakende (%48), finansal hizmetler (%22) ve
otomotiv (%13) olarak gerçekleşti.
- Display bazlı reklam yatırımları %5 artışla 6,5 milyar $'dan 6,8 milyar $'a ulaşarak, toplam
dijital reklam yatırımlarının %25'ini temsil etmeye başladı.
IAB ABD Başkanı Randall Rothenberg araştırma ile ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaştı:
“Reklamverenler, hedef kitleleriyle dijital ekranlar üzerinden etkileşim kurmaya daha fazla
önem vermeye başladı.” Rothenberg sözlerini “ İçerik; mobilde, videoda, ve masaüstünde
tüketicilerin dikkatini çekmek için en büyük etmen.”