Sıkça Sorulan Sorular

  • İnternet Ölçümleme Araştıması'ndan yararlanmak için mutlaka IAB Türkiye üyesi olmak gerekir mi?

    Araştırmadan yararlanmak için üyelik zorunluluğu yoktur. Üye olmadan araştırmayı satın almak, araştırmaya katılmak isteyenler IAB Türkiye’ye Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hizmet bedelini ve ilgili şirkete araştırma katılım payını ödeyerek araştırmayı satın alabilir.